Podriadení finanční agenti

 
Názov IČO Registračné
číslo NBS
Sídlo
Balog Radoslav 47996994 224403 Komenského 2211/25, 075 01 Trebišov
Benčičová Žaneta 36906654 196436 Jonatánová 12088, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Bolfová Michaela 50290461 214840 Záhradnícka 4837/61, 821 08 Bratislava
Callo Igor 50670697 224404 J. Rumana 27/14, 031 01 Liptovský Mikuláš
Čuláková Petra 50290509 214830 Rovinka 1335, 900 41 Rovinka
Domik Ľubomír 50290151 214834 Kláštorská 287/53, 949 01 Nitra
Dvořák Libor 10918272 225705 J. Amosa Komenského 297/2, 962 33 Budča
FS Management - financial services, s.r.o. 44099746 77766 Mierová 2956/7, 926 01 Sereď
Gajdošová Viktória 50649043 224407 Radničné námestie 377/14, 929 01 Dunajská Streda
Grenda Peter 32622473 224408 Ulica železničná 196/36, 984 01 Lučenec
Halenár Pavol 50351001 216493 Fialková 2709/33, 900 42 Dunajská Lužná
Hrnčiarová Iveta 32159404 214842 Záhradná 3612/57, 900 25 Chorvátsky Grob
Huraiová Jarmila 31279031 225706 Záhradná 4016/39, 080 01 Prešov
IPB, s.r.o. 36694282 50362 Huszova 1, 058 01 Poprad
Juraš Martin 50689088 230714 Ševčenkova 4491/4, 036 01 Martin
JURYS, s.r.o. 36800309 60247 Slnečná 1666/12, 048 01 Rožňava
Kašuba Marián 45976422 197760 Dedovec 1858/376, Považská Bystrica, 017 01 Považská Bystrica
Kmec Pavol 51264943 235974 Alexandra Matušku 6321/1, 080 01 Prešov
Kožušek Miroslav 50287907 214837 Humenská 335/11, 040 11 Košice - Západ
Kucbeľová Blanka 50290088 214839 Bottova 578/21, 949 12 Nitra
Kusý Filip 47637161 229554 Hoste 24, 925 45 Hoste
Lempochner Lukáš 50655663 224411 Lodno 146, 023 34 Lodno
LION PARTNERS, s.r.o. 36274712 230962 Andreja Kubinu 21, 917 01 Trnava
Macková Kvetoslava 40003833 224402 Fraňa Kráľa 471/26, 033 01 Liptovský Hrádok
Majer Michal 50868896 228147 Byster 313, 044 41 Sady nad Torysou
Miklošová Lenka 50509080 221782 Dona Sandtnera 6002/25, 902 01 Pezinok
Mikulovská Zuzana 37457357 224406 J.C.Hronského 1328/9, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Mizeráková Katarína 50290215 214843 Veľký Lapáš 597, 951 04 Veľký Lapáš
Ötvösová Alexandra 51282674 236192 Rákócziho ul. 238/26, 945 01 Komárno
Ozoráková Miroslava 50285840 214831 Radvanská 508/19, 974 05 Banská Bystrica
Pokorná Martina 50830708 228031 Ílová 6005/19, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Putoríková Erika 51229421 235856 Bieloruská 5190/16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Rosina Marcel 40620743 230715 Ľ. Podjavorinskej 3742/6C, 942 01 Šurany
Sentešová Denisa 47637994 214835 Petzwalova 552/50, 949 12 Nitra
SuErte MK s.r.o. 51093626 232410 Partizánska 1281/14, 018 41 Dubnica nad Váhom
Šuľák Ladislav 50289021 214836 Hodvábna 758/5, 078 01 Sečovce
Trybula Marcel 50289110 214838 Partizánska 2505/23, 066 01 Humenné
UniCredit Leasing Insurance Services, s.r.o. 47926481 194587 Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
Vajsová Iveta 50285696 214832 Mateja Bela 5296/11, 974 11 Banská Bystrica