Udržateľnosť vo finančnom sektore

 

UniCredit Broker je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“) v postavení finančného poradcu, ktorý sprostredkováva produkty investičného životného poistenia.

Prosíme, oboznámte sa s dokumentmi:

  • Politika začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť,
  • Vyhlásenie o nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť,

ktoré sú zverejnené na webovom sídle UniCredit Bank – nášho partnera v rámci UniCredit skupiny.

Pre produkty investičného životného poistenia je v dokumentoch relevantná časť týkajúca sa poistného poradenstva.

Dôležité informácie podľa SFDR nájdete aj na webovom sídle Allianz - Slovenskej poisťovne Allianz.

SFDR: Dôležité informácie podľa nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb nájdete na stránke UniCredit Bank v časti ESG alebo na webovom sídle Allianz Slovenskej poisťovne Allianz.