Spolupracujúce poisťovne

Názov IČO Web
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 https://www.allianzsp.sk
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 https://colonnade.sk
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 54228573 https://www.generali.sk/sk/
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 https://www.koop.sk/
MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného štátu 47257109 http://www.metlife.sk/
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 https://www.uniqa.sk/
Názov IČO Web
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 https://www.allianzsp.sk/
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 https://www.colonnade.sk/
Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu 47233818 http://eulerhermes.sk/
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 54228573 https://www.generali.sk/sk/
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 https://www.kpas.sk/
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 https://www.koop.sk/
Union poisťovňa, a. s. 31322051 https://www.union.sk/
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 https://www.uniqa.sk/
Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 https://www.wuestenrot.sk/